/ 4 نظر / 78 بازدید
صدرا

یادش بخیر اینا رواز کجا گیر میارید؟[متفکر]

ثمینه

وااای یادش بخیر بچه که بودم یه بالش میذاشتم زیر شکمم دمر می خوابیدم جلو برنامه کودک 2-3 تا شیشه از این شیرا میذاشتم جلوم انقدر می خوردم تا دلدرد بگیرم[ابله] دلم آب افتاد[خوشمزه][خوشمزه][خوشمزه]

کوروش

یادش به خیر چه مزه ای داشت