سین مثل..سه تار

 

بزن که سوز دل من به ساز میگویی

ز ساز دل چه شنیدی که باز میگویی

 

نوای ساز تو خواند ترانه توحید

حقیقتی به زبان مجاز میگویی

به یاد زیباترین روز زندگیم:اولین روز از اردی بهشت 90...

/ 1 نظر / 109 بازدید
محمد

خدا گوید : تو ای زیباتر از خورشید زیبایم تو ای والاترین مهمان دنیایم تو ای انســــان ! بدان همواره آغوش من باز است شروع كن ... یك قدم با تو تمام گامهای مانده اش با من ... آگهی رایگان http://www.9rang.com