/ 2 نظر / 16 بازدید
سلام

اینجا سد لفوره یا لپوره ؟ اونجا نرفتم ولی از ارتفاعات دیدمش با دوربین[متفکر]

سلام

میگم تو این همه جا رو با چی میری؟ با پای پیاده! نکنه با گوگل ارت میری اونجا عکس میگیری برمیگردی ناقلا[نیشخند]