/ 2 نظر / 22 بازدید
سلام

چه قلبی داره خدا سخته به سفتی کوه و سنگ و نرمو لطیفه به اندازه آفرینش این گل خدا تو دیگه کی هستی خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا