/ 2 نظر / 4 بازدید
سلام

ابرو ماه و خورشید و فلک همه درکارند ...... بازم غرغر میکنیم دم گوش خدا آخه بنده اینقده پرو دیدی تا حالا خدا؟ سپاس خدا

صدرا

بارون نعمت بی منت خداوند است من عاشق بارونم ولی چند ساله در حسرت بارونم....